Oregon

Enrico Cesana

Technical data Oregon

Finishes

Covering

Nodone fabric cat. E

A1300
A1301
A1302
A1303
A1304
A1310
A1308
A1315
A1314
A1313
A1312
A1311

Please fabric cat. F

503
904
806
104
107
304
303
205
804
803
802
600

Antibes fabric cat. F

900
901
903
904
206
301
513
806
805
802
100
606

Taiga 01 fabric cat. G

01
01/1
02/1
90/1
32/1
30/1
19/2
98/2
71/2
10/1
90/3
90/2

Iris fabric cat. M

111
403
603
604
406
605
802
302
703

Ecoleather Time cat. EC1

001
991
776
800
799
804
138
151
660
777
792
016

Smile fabric cat. E

1
2
21
40
39
19
7
46
11
104
27
31

Rubens fabric cat. F

01
02
12
08
07
09
10
06
05
11
04
03

Ranger fabric cat. F

32
40
36
28
25
33
31
12
30
29
8
11

Mistral Jenny cat. G

37
16
9
55
54
64
62
70
21
61
51
59

Fado fabric cat. G

1
2
4
28
18
14
31
27
29
30
26
11

Nina fabric cat. M

37
55
40
6
31
18
33
23
49
39
27
28

Regal fabric cat. M

E060
E003
E052
E006
E008
E014
E033
E039
E037
E042
E044
E048

Leather Lord cat. P2

9000
9190
9300
9330
9340
9250
9100
9120
9130
9150
9170
9210